FANDOM


Alexandria PoweredBuso RenkinBuso Renkin Wiki
Capità BravoCapità del Deep BreathingCapítol 1
Capítol 10Capítol 11Capítol 12
Capítol 13Capítol 14Capítol 15
Capítol 16Capítol 17Capítol 18
Capítol 19Capítol 2Capítol 20
Capítol 21Capítol 22Capítol 23
Capítol 24Capítol 25Capítol 26
Capítol 3Capítol 4Capítol 5
Capítol 6Capítol 7Capítol 8
Capítol 9Chisato WakamiyaChitose Tateyama
Dr. ButterflyEpisodi 1Episodi 10
Episodi 11Episodi 12Episodi 13
Episodi 14Episodi 15Episodi 16
Episodi 17Episodi 18Episodi 19
Episodi 2Episodi 20Episodi 21
Episodi 22Episodi 23Episodi 24
Episodi 25Episodi 26Episodi 3
Episodi 4Episodi 5Episodi 6
Episodi 7Episodi 8Episodi 9
Genji IkusabeGota NakamuraGuerrers Alquimistes
HanabusaHanaka BusujimaHideyuki Okakura
Homúnculs Humanoides SoldatsHoshi AkariInstitut Ginsei High
Itoshiki SekaiJinnaiJiro Chono
KawazuiKazuki MutoKinjo
Koji RokumasuKoshaku ChonoL.X.E
Madoka MaruyamaMahiro MutoMakka Na Chikai
Masashi DaihamaMayumi HayasakaMita
MoonfaceOuka HayasakaRintaro Inukai
Saori KawaiSaruwatariSekima Hiwatari
Shinobu NegoroShinyo SuzukiShishaku Chono
Shosei SakaguchiShusui HayasakaTai
Tokiko TsumuraVictor PoweredVictoria Powered
WashioXi
Fitxer:Alexandria Powered.jpgFitxer:Bravo seriós.jpgFitxer:Busujima sense màscara.png
Fitxer:Capità del Deep Breathing.jpgFitxer:Capítol 1.jpgFitxer:Capítol 10.jpg
Fitxer:Capítol 11.jpgFitxer:Capítol 12.jpgFitxer:Capítol 13.jpg
Fitxer:Capítol 14.jpgFitxer:Capítol 15.jpgFitxer:Capítol 16.jpg
Fitxer:Capítol 17.jpgFitxer:Capítol 18.jpgFitxer:Capítol 19.jpg
Fitxer:Capítol 2.jpgFitxer:Capítol 20.jpgFitxer:Capítol 21.jpg
Fitxer:Capítol 22.jpgFitxer:Capítol 23.jpgFitxer:Capítol 24.jpg
Fitxer:Capítol 25.jpgFitxer:Capítol 26.jpgFitxer:Capítol 3.jpg
Fitxer:Capítol 4.jpgFitxer:Capítol 5.jpgFitxer:Capítol 6.jpg
Fitxer:Capítol 7.jpgFitxer:Capítol 8.jpgFitxer:Capítol 9.jpg
Fitxer:Chisato Wakamiya.jpgFitxer:Chitose Tateyama.jpgFitxer:Copyright.jpg
Fitxer:Dr. Butterfly.pngFitxer:Episodi 1.jpgFitxer:Episodi 10.jpg
Fitxer:Episodi 11.jpgFitxer:Episodi 12.jpgFitxer:Episodi 13.jpg
Fitxer:Episodi 14.jpgFitxer:Episodi 15.jpgFitxer:Episodi 16.jpg
Fitxer:Episodi 17.jpgFitxer:Episodi 18.jpgFitxer:Episodi 19.jpg
Fitxer:Episodi 2.jpgFitxer:Episodi 20.jpgFitxer:Episodi 21.jpg
Fitxer:Episodi 22.jpgFitxer:Episodi 23.jpgFitxer:Episodi 24.jpg
Fitxer:Episodi 25.jpgFitxer:Episodi 26.jpgFitxer:Episodi 3.jpg
Fitxer:Episodi 4.jpgFitxer:Episodi 5.jpgFitxer:Episodi 6.jpg
Fitxer:Episodi 7.jpgFitxer:Episodi 8.jpgFitxer:Episodi 9.jpg
Fitxer:Favicon.icoFitxer:Genji Ikusabe.jpgFitxer:Gota Nakamura.jpg
Fitxer:Hanabusa.jpgFitxer:Hanaka Busujima.jpgFitxer:Hideyuki Okakura.jpg
Fitxer:Homúnculs Humanoides Soldats.jpgFitxer:Jinnai.jpgFitxer:Jiro Chono.jpg
Fitxer:Kawazui.jpgFitxer:Kazuki Muto.jpgFitxer:Kinjo.jpg
Fitxer:Koji Rokumasu.jpgFitxer:Logo Buso Renkin.pngFitxer:Madoka Maruyama.jpg
Fitxer:Madoka Maruyama manga.pngFitxer:Mahiro Muto.jpgFitxer:Mamoru Sakimori.jpg
Fitxer:Masashi Daihama.jpgFitxer:Mayumi Hayasaka.jpgFitxer:Mita.jpg
Fitxer:Moonface.pngFitxer:NoPicAvailable.pngFitxer:Ouka Hayasaka.jpg
Fitxer:Papillon.jpgFitxer:Portada.jpgFitxer:Rintaro Inukai.jpg
Fitxer:Rintaro Inukai manga.pngFitxer:Saori Kawai.jpgFitxer:Saruwatari.jpg
Fitxer:Sekima Hiwatari.jpgFitxer:Shinobu Negoro.pngFitxer:Shinyo Suzuki.jpg
Fitxer:Shinyo Suzuki manga.pngFitxer:Shishaku Chono.jpgFitxer:Shosei Sakaguchi.jpg
Fitxer:Shusui Hayasaka.pngFitxer:Tokiko Tsumura.pngFitxer:Victor Powered.jpg
Fitxer:Victoria Powered.jpgFitxer:Washio.jpgFitxer:Wiki-wordmark.png
Fitxer:Xiro.gifFitxer:Xiro.png